Aktuality

  Horky u Tábora - aktuality


   Vítejte na nových webových stránkách příměstské části Horky u Tábora  


  Na Horkách bude chodit Mikuláš. Nebeské objednávky zde:

  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  +420603747777 


  PETICE PROTI STAVBĚ BYTOVÉHO DOMU - AKTUÁLNÍ STAV. 

  Milí sousedé,

  čas plyne rychle a je to už lehce přes 2 roky, co jsme podepisovali petici proti tehdy plánované výstavbě bytového domu na Starých Horkách, v blízkosti kolejí (parc. č. 75/1), naproti jediné (z domy komunizmu "poděděné") bytovce v této lokalitě. V petici jsme vznesli 2 požadavky - aby stavba nebyla povolena stavebním úřadem a aby se změnil územní plán pro naší příměstskou část tak, že lze stavět domy o 2 nadzemních podlažích s maximálně 2 bytovými jednotkami.

  Žádost o stavební povolení byla následně skutečně podána v září 2018, jako žadatel je ve stavebním řízení v současnosti veden syn majitelů uvedeného pozemku (manželů Markových) Přemysl Marek. Spolu s Milošem Bambasem (vlastníkem sousedního pozemku) jsme v prosinci 2018 na žádost Městského úřadu doplnili návrh na změnu územního plánu o formální náležitosti. Pak se více než rok nic nedělo, reps. jsme o ničem nebyli informování. Až v letošním roce se věc postupně posunula, ne ve všech směrech v náš prospěch, takže ne jenom pro ty z nás, kteří petici podepsali, přínáším informace o současné situaci ohledně obou našich návrhů.

  1. Stavební řízení - je spojeno územní řízení s řízením stavebním, což znamená, že bude vydáno jedno rozhodnutí o umístění stavby i stavební povolení. Jinými slovy, pokud v nynějším řízení získá žadatel kladné a pravomocné rozhodnutí, může bez dalšího stavět a nic s tím neuděláme. Účastníci stavebního řízení (což jsou - zjednodušeně - vlastníci pozemků sousedících s parc. č. 75/1) se z Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení, vydaného Městským úředem, Stavebním úřadem v Táboře 16.6.2020, dozvěděli, že žadatel na několik výzev úřadu postupně doplňoval projektovou dokumentaci, kterými měl doložit zejména to, že spodní patro plánované třípatrové stavby splňuje podmínky pro jeho zařazení jako podzemního podlaží dle našich platných stavebních norem a tudíž splňuje podmínku nyní platného územního plánu, aby šlo o dům o maximálně 2 nadzemních podlažích.

  Jelikož bohužel žádný z účastníků tohoto řízení nevznesl námitky proti této stavbě, přihlásil jsem se dodatečně do stavebního řízení, neboť sice nejsem přímý soused, ale stavbou budu dotčen. Stavební úřad to akceptoval, takže jsem mohl v druhé polovině září 2020 vznést námitky. Argumentuji zejména tím, že tento developerský projekt obchází územní plán tím, že upravil dokumentaci stavby tak, aby její spodní patro spadalo do kategorie podzemního podlaží, ač nejde o sklepy, ale jsou na něm plánovány 2 bytové jednotky. Přirozeně nyní nevím, jak se k mým námitkám postaví úřad, který je zašle (nebo možná již zaslal) žadateli, aby se k tomu vyjádřil, patrně ještě také příslušnému odboru z hlediska souladu s územním plánem, poté se

  případné stanovisko žadatele zašle zase účastníkům. Tím bude mít stavební úřad zřejmě shromážděny všechny potřebné podklady pro vydání rozhodnutí.

  2. Územní plán - bohužel tady zrovna my doplácíme na systém, jaký je nastaven při jeho změně. Neřeší se samostatně každý návrh, ale tyto se shromažďují a zpravidla jednou za rok či za dva se začně společný proces jejich projednávání a schvalování. A takto se ohledně našeho návrhu prakticky přes rok nic nědělo. Jak mi sdělil odbor rozvoje v letošním roce (postupně ve 2 odpovědích na moje dotazy), v únoru 2020 zastupitelstvo schválilo základní krok - návrh na pořízení změny č. 8 územního plánu (v němž je spolu s x dalšími návrhy zahrnut i náš). Následně se rozjelo úřednické "kolečko" a momentálně se čeká na zpracování plánovací dokumentace s vybraným projektantem. Ta by měla být předložena odboru rozvoje někdy na podzim letošního roku, poté bude veřejnost vyzvána v určité lhůtě k vznesení případných přpomínek k těmto návrhům, ty pak budou zase zpracovány a prý někdy během příštího roku! bude návrh č. 8 jako celek předložen zastupitelstvu ke konečnému schválení. A to jsme prosím požádali o tzv. zkrácené řízení změny územního plánu, čímž se v uvedeném kolečku vynechali nějaké dílčí procesy.

  Takhle vypadá současný stav. Pokud by jste měli k němu nějaké podněty či návrhy, klidně se na mě obraťte.

  Robert Ožvald

  Horky čp. 370 


   


    

   


  Horké novinky z Horek

  Přejeme všem obyvatelům Horek  příjemné dny,

  Anketa:

        Prosíme Vás všechny o spolupráci při realizaci následujícího návrhu. Osadní výbor Horky, by rád revitalizoval prostor u zastávky MHD Horky, žel. zastávka. Jedná se o to zelené prostranství, které je rozděleno přírodní stokou, které je zatím nevyužito, nevzhledné, plné odpadků a výkalů od pejsků.

       Rádi bychom tento prostor přebudovali v příjemné relaxační  místo, kde by se dalo odpočinout a posedět. Prostranství bychom chtěli využít jako odpočinkové místo pro teenagery a dospělé obyvatele, jelikož dětské hřiště určené pro nejmenší již na Horkách máme.

       V naší vizi, bychom rádi realizovali tento návrh:

  • Prostranství oplotit nízkým plotem ANO/NE
  • Zřídit hřiště na pétangue ANO/NE
  • Zřídit hřiště na kuželky ANO/NE
  • Vybudovat můstek přes stoku ANO/NE
  • Umístit několik laviček k posezení ANO/NE
  • Popř. stolek k občerstvení ANO/NE

   

   

  Vlastní vyjádření – nápad k využití a realizaci:

   

  Uvítal bych společnou schůzku s ostatními spoluobčany a s osadním výborem       ANO/NE

   

   

                                                                                              Děkujeme, osadní výbor Horky

   

  Anketní lístek můžete odevzdat do krabicového boxu v Potravinách PLUS JIP – HÁK, Týnská 179, Tábor -Horky

  Popř. zašlete elektronicky na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  Informace o aktuálním dění na Horkách můžete sledovat i na: www.horkyutabora.cz, popř. místních vývěskách


  Běh Stříbrnou stezkou

  Dnešní závod byl moc prima,

  start i cíl byl u Hýlačky,

  nevadila ani zima,

  hnali jsme to do zatáčky.

   

  Fanouškové palce drží,

  pot mi stéká po zádech,

  do kopce to jde však stěží,

  nestačí mi málem dech.

   

  Asfalt, tráva, taky bláto,

  možná jsem i zhubl v pase,

  tahle akce stojí za to,

  příští rok jdu stopro zase.

   

  Tempo bylo závratné,

  medaili mám stříbrnou,

  druhé místo na bedně,

               teď to slavím s rodinou.                 

    Dále bych chtěl vypsat VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na erb Horek. Prosím děti i dospěláky, aby nakreslily nějaké logo nebo erb a toho nejlepšího potom vybere pětičlenná porota. Pro vítěze  čeká odměna ve výši   2 000 Kč.   Jenom bych poprosil zohlednit na erbu, že se na Horkách těžilo stříbro a list lípy,ale lípa není podmínkou . Obrázek naskenujte a pošlete na email Horek, který je    Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

  © Your Company. All Rights Reserved.

  Please publish modules in offcanvas position.

  Free Joomla! template by L.THEME | Documentation